BookIT International Oy:n käyttöehdot APE-Kukkaron käyttäjille

 1. Yleistä

  1.1 Näitä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”) sovelletaan BookIT International Oy:n, Elimäenkatu 17-19, 00510 Helsinki, Y-tunnus 2294771-3 (“APE”) tuottaman mikro- /nanomaksupalvelun (“APE-Kukkaro”) käyttöön, joka tarjoaa sen käyttäjille (”Käyttäjä tai Sinä”) mahdollisuuden maksaa ostoksia verkkopalveluntarjoajan (”Palveluntarjoaja”) tarjoamassa verkkopalvelussa.

  1.2 Palveluun kirjautuminen, käyttäjätilin avaaminen tai APE-Kukkaron käyttäminen tulkitaan näiden Käyttöehtojen hyväksymiseksi. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, älä etene rekisteröinnissä äläkä kirjaudu APE-Kukkaroon tai käytä sitä.

  1.3 Hyväksymällä Käyttöehdot vakuutat, että olet vähintään 15 vuoden ikäinen. Jos olet alle 18-vuotias tai sinulla ei muuten ole oikeutta tehdä itseäsi sitovia sopimuksia, pyydä vanhempaasi tai muuta huoltajaasi tai holhoojaasi täydentämään APE- Kukkaron rekisteröityminen puolestasi. Jos olet juridisen henkilön edustaja, vastaat siitä, että Sinulla on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi edustamasi yhteisön puolesta.

  1.4 APE:lla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla tästä Sinulle. Mikäli jatkat APE-Kukkaron käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, tämä tulkitaan muutettujen Käyttöehtojen hyväksymiseksi.

  1.5 Jos näiden Käyttöehtojen jokin kohta katsotaan laittomaksi tai pätemättömäksi sovellettavan lainsäädännön perusteella, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen vaan pätemätön sopimuskohta korvataan pätevällä ehdolla, joka mahdollisuuksien mukaan toteuttaa alkuperäisen sopimuskohdan tarkoituksen ja kaupallisen päämäärän.

  1.6 Yksityisyyden sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan APE-Kukkaron tietosuojaselostetta. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt APE-Kukkaron tietosuojaselosteen.

  1.7 APE-Kukkaron avaamisessa voidaan myös hyödyntää sen kolmannen osapuolen asiakasrekisteriä, jonka internet-sivustolta rekisteröityminen aloitettiin. Hyväksymällä ehdot hyväksyt näiden tietojen luovuttamisen APE:lle.

 2. APE-Kukkaron käyttöoikeus ja immateriaalioikeudet

  2.1 APE (tai sen lisenssinantajat) omistavat kaikki oikeudet APE-Kukkaroon sekä kaikkeen APE-Kukkarossa olevaan materiaaliin mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, mallisuojan, yrityssalaisuudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet.

  2.2 Edellyttäen, että olet hyväksynyt nämä Käyttöehdot, APE myöntää Sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, siirtokelvottoman ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää APE-Kukkaroa henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen ja ainoastaan Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen. Ellei näissä Käyttöehdoissa ole nimenomaisesti toisin sanottu, Sinulla ei ole oikeutta käyttää, kopioida, tallentaa, muokata, siirtää, jaella tai saattaa yleisön saataviin käyttäjätiliäsi, APE-Kukkaroa tai näiden osaa tai näihin sisältyvää materiaalia millään tavoin. APE-Kukkaron käyttö edellyttää näiden Käyttöehtojen sekä APE:n kulloinkin antamien kohtuullisten ohjeiden noudattamista.

  2.3 APE-Kukkaron käytön edellyttämät päätelaitteet ja yhteydet (kuten yhteys matkaviestinverkkoon tai Internetiin) eivät kuulu APE:n palveluun. Sinä vastaat tällaisten laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä sekä näihin liittyvistä kustannuksista.

 3. APE-Kukkaron käyttäminen

  3.1 Sinulla on mahdollisuus rekisteröitymisen jälkeen kirjautua APE-Kukkaroon ja ladata tämän jälleen käyttäjätilillesi rahaa APE:n kulloinkin ohjeistamalla tavalla ja käyttää APE-Kukkaroon ladattua rahaa Palveluntarjoajan tarjoamien tuotteiden, palveluiden tai maksullisten aineistojen maksamiseen.

  3.2 Maksukorttimaksamisessa käytetään APE Payment eMobile -palvelua, jonka kautta voit ladata saldoa APE-Kukkaroosi. Lataukset veloitetaan antamaltasi maksukortilta. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa matkapuhelinnumeroa ja voimassa olevaa maksukorttia. APE-Kukkaron käyttöehtoja täydentää myös palveluun liitetty eMobile -palvelu ja sen omat tarkennetut käyttöehdot APE-Kukkaro -palvelussa.

  3.3 Sinulla on oikeus saada APE-Kukkaroon lataamasi raha palautetuksi, kun olet ensin todistanut henkilöllisyytesi luotettavasti verkkopankkitunnuksia käyttämällä tai muulla APE:n hyväksymällä tavalla. APE:lla on tuolloin oikeus pidättää Sinulle palautettavasta rahamäärästä palvelumaksuna 2,90 euroa / palautus tai APE:n myöhemmin ilmoittama palvelumaksu. Lisäksi APE palauttaa APE-Kukkaroon ladatut rahat mikäli APE irtisanoo tai purkaa Käyttäjän APE-Kukkaron kohdan 7 Voimassaolo mukaisesti edellyttäen kuitenkin, että Käyttäjä tunnistautuu APE-Kukkaron Käyttäjäksi palautusta varten käyttämällä verkkopankkitunnuksia tai muulla luotettavalla ja APE:n hyväksymällä tavalla. Kaikissa rahanpalautustapauksissa APE:lla on oikeus odottaa APE-Kukkaroon ladatun rahan siirtymistä latauspalveluntarjoajalta APE:n asiakasvaratilille, ennen palautuksen tekoa.

  3.4 Oikeus palautukseen APE-Kukkarosta maksetuista Palveluntarjoajan tuotteiden, palveluiden tai muiden aineistojen ostoksista määräytyy Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevien sopimusehtojen perusteella. APE ei ole Sinun ja Palveluntarjoajan välisen sopimuksen osapuoli millään tavalla, eikä APE vastaa Palveluntarjoajien tuotteiden, palveluiden tai muiden aineistojen ominaisuuksista, virheistä, viivästyksistä tai muistakaan Palveluntarjoajan sopimusrikkomuksista tai sopimuksiin perustuvista velvoitteista. Käyttäjän on tehtävä mahdolliset reklamaatiot ja käsiteltävä muut Palveluntarjoajan kanssa solmimaansa sopimukseen liittyvät asiat suoraan Palveluntarjoajan kanssa.

  3.5 APE ei ole missään olosuhteissa velvollinen palauttamaan APE-Kukkaroon lataamaasi rahaa tai APE-Kukkaron avulla maksamaasi suoritusta ellei näissä Käyttöehdoissa ole nimenomaisesti toisin sovittu tai ellei APE oman harkintansa perusteella toisin päätä.

 4. Palvelun tuottaminen

  4.1 APE:lla on oikeus tuottaa APE-Kukkaro parhaaksi katsomallaan tavalla mukaan lukien oikeus muuttaa APE-Kukkaroa. Vastaat tällaisten muutosten mahdollisesti edellyttämistä muutoksista laitteissasi sekä tähän liittyvistä kustannuksista. APE pyrkii ilmoittamaan olennaisista, APE-Kukkaron käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

  4.2 APE:lla on oikeus keskeyttää APE-Kukkaron käyttö mikäli se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. APE pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt. APE pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen APE-Kukkaron käyttökatkoksista tai keskeytyksestä.

 5. Tietoturva

  5.1 Vakuutat, että APE-Kukkaroon rekisteröitymisen ja APE-Kukkaron käytön yhteydessä antamasi tiedot (kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, ikäsi, henkilötunnuksesi tai muut palveluun kirjautumisen tai käytön yhteydessä kerätyt tiedot) ovat oikeat. APE-Kukkaron käyttö edellyttää APE:n hyväksymää tunnistautumismenetelmää, joka perustuu käyttämäsi päätelaitteen tai päätelaitteiden tunnistamiseen evästeiden avulla, jolloin APE-Kukkaro tunnistaa samalta päätelaitteelta kertaalleen APE-Kukkaroon kirjautuneen Käyttäjän evästeiden perusteella, kunnes evästeet on poistettu (”Tunnistettu Päätelaite”). APE lähettää rekisteröitymisen jälkeen vahvistusviestin tunnisteiden ja yhteyksien toimivuuden varmistamiseksi.

  5.2 Sinun on huolehdittava APE-kukkaron käyttöön Tunnistetun Päätelaitteen suojaamisesta ja siitä, että se ei joudu kenenkään muun haltuun. APE-Kukkaron käyttäjätili on henkilökohtainen. Sinulla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Tunnistettua Päätelaitetta kenellekään muulle huolehtimatta siitä, että Palvelun käytön mahdollistavat evästeet on ensin poistettu laitteesta. Jos kolmas osapuoli on saanut Tunnistetun Päätelaitteen haltuunsa tai jos epäilet, että näin on tapahtunut, Sinun on välittömästi ilmoitettava asiasta APE:lle. Vastaat kaikista Tunnistetulla Päätelaitteella tehdyistä maksuista ja muista toimenpiteistä, kunnes olet ilmoittanut APE:lle Tunnistetun Päätelaitteen joutumisesta kolmannen haltuun ja APE:lla on tämän jälkeen ollut kohtuullinen aika estää APE-Kukkaron käyttö.

 6. Vastuut ja vastuunrajoitus

  6.1 APE vastaa siitä, että APE-Kukkaron käyttäjätilille ladatun rahan osalta noudatetaan sovellettavaa lainsäädäntöä. APE ei takaa, että APE-Kukkaro toimii ilman keskeytyksiä tai virheettä. APE ei ole vastuussa Palveluntarjoajan tai muiden mahdollisten kolmansien osapuolten sisällöstä, tuotteista tai palveluista. APE- Kukkaroon sisältyviin erillisiin sovelluksiin sekä muuhun APE-Kukkaroon sisältyvään materiaaliin voidaan lisäksi soveltaa täydentäviä ehtoja.

  6.2 APE ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat mahdollisista APE-Kukkaron kautta maksettujen Palveluntarjoajan tuotteiden, palveluiden tai muun aineistojen viivästyksistä, muutoksista tai katoamisesta.

  6.3 APE ei vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat APE-Kukkaron käytön keskeytyksistä tai häiriöistä. APE ei vastaa sinun tai kolmansien aiheuttamista vahingoista.

  6.4 APE:n enimmäisvastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu määrään, joka vastaa APE-Kukkaron käyttäjätilille ladatun rahan määrää vahingon tapahtumahetkellä. APE ei missään olosuhteissa ole vastuussa epäsuorista, välillisistä tai vaikeasti ennakoitavista vahingoista.

 7. Voimassaolo

  7.1 Molemmilla sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen kuukauden irtisanomisaikaa. Jos Käyttäjä ei halua jatkaa APE-Kukkaron käyttämistä, Käyttäjä voi: (i) käyttää APE-Kukkaroon ladatun rahamäärän loppuun ja sen jälkeen passivoitua, jolloin APE:lla on oikeus sulkea 12 kuukauden ajaksi passivoituneiden Käyttäjän käyttäjätili;
  (ii) käyttää APE-Kukkaroon ladatun rahamäärän loppuun ja ilmoittaa APE:lle APE- Kukkaron käyttämisen lopettamisesta jolloin APE:lla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili; tai
  (iii) pyytää kohdassa 3. asetetuin edellytyksin APE-Kukkaroon ladatun rahamäärän palauttamista ja ilmoittaa APE:lle APE-Kukkaron käyttämisen lopettamisesta jolloin APE:lla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili.

  7.2 APE varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen ja sulkea käyttäjätilisi välittömästi ja ilman ilmoitusta, jos olet rikkonut näitä Käyttöehtoja tai väärinkäytät APE-Kukkaroa tai kuormitat palvelua epätavallisesti tai aiheutat haittaa APE:lle, palvelulle tai muille käyttäjille. APE:lla on oikeus estää pääsy APE-Kukkaroon, jos sillä on syytä uskoa, että olet ryhtynyt laittomaan toimintaan tai vaarantanut muiden Käyttäjien tietoturvan tai yksityisyyden tai jos APE on saanut ilmoituksen, että Tunnistettu Päätelaitteesi on joutunut kolmannen haltuun.

  7.3 Rajoittamatta APE:n oikeutta muuttaa APE-Kukkaroa tai lopettaa sen käyttö, APE säilyttää tilisi 12 kuukauden ajan viimeisestä vierailustasi APE-Kukkarossa, jonka jälkeen APE:lla on oikeus irtisanoa sopimus.

  7.4 Mikäli et ole käyttänyt APE-Kukkaroon lataamaasi rahaa loppuun tai pyytänyt sen palautusta edellä kohtien 7.1 (i) – (iii) mukaisesti tai mikäli APE:n irtisanoessa tai purkaessa sopimuksen et ole tunnistautunut palautuksen edellyttämällä tavalla ja käyttäjätilillä on rahaa sopimuksen päättyessä, tilillä yhä olevat rahat siirtyvät APE:n omaisuudeksi.

 8. Ilmoitukset

  8.1 Ilmoitukset APE:lle on toimitettava kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen. APE voi toimittaa tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset APE-Kukkaron yhteydessä tai sähköpostitse tai tekstiviestillä toimittamaasi osoitteeseen tai muuten kirjallisesti.

 9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

  9.1 Sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

  9.2 Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti. Mikäli sopimukseen ei päästä, asian ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.

 10. Valvova viranomainen

  APE:n toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51, sähköposti finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi.