APE Payment eMobile -palvelun erityisehdot

 1. Yleistä

  Näitä käyttöehtoja sovelletaan APE Payment eMobile -palvelussa. APE Payment eMobile -palvelun (jäljempänä Palvelu) kautta asiakas voi ladata saldoa APE-Kukkaroonsa. Lataukset veloitetaan asiakkaan antamalta maksu- tai luottokortilta. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa matkapuhelinnumeroa ja voimassa olevaa maksu- tai luottokorttia.

 2. Palvelun käyttäminen

  Asiakas ottaa Palvelun käyttöönsä APE Paymentin verkkopalvelussa valitsemalla maksutavaksi Ape Payment eMobile -palvelun. Palvelu aktivoituu ensimmäisen onnistuneen latauksen kautta. Palvelun aktivoinnissa asiakas lataa ensimmäisen kerran saldoa kukkaroonsa maksukortilla. Latauksen yhteydessä asiakkaan ilmoittama matkapuhelinnumero liitetään maksu- tai luottokortin tietoihin. Myöhemmät saldon lataukset veloitetaan asiakkaan aktivoinnin yhteydessä antaman vahvistuksen perusteella Palveluun liitetyltä maksu- tai luottokortilta. APE Payment lähettää asiakkaalle tekstiviestillä tiedon, kun kukkaroa ollaan lataamassa. Asiakas voi ladata lisää saldoa vastaamalla tekstiviestiin siinä kuvatulla tavalla. Vain asiakkaan hyväksymä ja vahvistama veloitus veloitetaan maksu- tai luottokortilta ja ladataan asiakkaan kukkaroon. Veloitettava summa riippuu asiakkaan valitsemasta latauksesta ja vahvistustekstiviestissä vahvistettavasta veloituksesta.

 3. Saldon lataaminen kukkaroon ja latauksen peruutus

  Saldo lisätään kukkaroon, kun Nets Oy on hyväksynyt maksutapahtuman ja APE Payment on saanut tästä tiedon. Palvelun kautta tehtyä latausta ei voida enää peruuttaa tai maksua palauttaa sen jälkeen kun asiakas on vahvistanut maksun tekstiviestillä, koska ladattu summa lisätään asiakkaan kukkaroon välittömästi sen jälkeen kun APE Payment saa Nets Oy:ltä tiedon hyväksytystä maksutapahtumasta.

 4. Maksutiedot ja korttimaksaminen

  Maksaminen tapahtuu turvallisesti Nets Oy:n palvelussa. Palvelua voi käyttää yleisimmillä voimassaolevilla maksu- ja luottokorteilla (Visa ja MasterCard). APE Paymentillä on oikeus määrittää mitkä maksu- tai luottokortit hyväksytään Palvelussa. Asiakkaan vahvistaessa tekstiviestillä haluamansa latauksen, maksu veloitetaan suoraan asiakkaan rekisteröimältä maksu- tai luottokortilta. Maksu veloitetaan asiakkaan korttityypistä riippuen joko heti tai luottokorttilaskulla. Viesteissä ei kysytä tai välitetä maksu- tai luottokorttien tietoja. APE Paymentillä ei ole näkymää asiakkaan maksu- tai luottokorttitietoihin eikä APE Payment käsittele asiakkaan maksu- tai luottokorttitietoja. Maksun toteuttamisesta huolehtivat maksunvälittäjät (asiakkaan maksu- tai luottokortin myöntänyt pankki ja Nets Oy) ja maksutapahtuma pysyy koko ajan Nets Oy:n järjestelmässä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan APE Paymentille välittömästi, jos maksu- tai luottokortin tiedot vaihtuvat tai kortti vanhenee tai mikäli Asiakkaan matkapuhelinnumero muuttuu sopimuskauden aikana.

 5. Palvelun tuottaminen ja mahdollisten erimielisyyksien käsittely

  Ape Paymentillä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön muutoksia tai lopettaa Palvelun tai sen jonkin ominaisuuden tuottaminen. APE Payment pyrkii takaamaan Palvelun häiriöttömän toiminnan mutta Palvelussa voi ilmetä lyhytaikaisia katkoksia tai häiriöitä, joita ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. APE Paymentillä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen rakentamisen, ylläpidon, huollon tai muun syyn vuoksi. APE Paymentillä on oikeus Palvelun käytön turvaamiseksi sulkea tai rajoittaa asiakkaan mahdollisuutta käyttää Palvelua, jos APE Payment havaitsee Palvelun käytön häirintää. Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne APE Paymentiä vastaan joko oman kotipaikkansa tai APE Paymentin kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on oikeus saattaa Palvelua koskeva erimielisyys myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

 6. Ehtojen voimassaolo ja muuttaminen

  Nämä ehdot tulevat voimaan 1.4.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi. APE Paymentillä on oikeus tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Ehtomuutoksista ja uusista ehdoista tiedotetaan Palveluun liittyvillä verkkosivuilla. Ehtomuutokset tulevat voimaan ja asiakasta sitovaksi, kun uudet ehdot julkaistaan Palveluun liittyvillä verkkosivuilla.